Category

Similar Problems

0637. To’g’ri chiziq va koordinatalar sistemasi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ikki o’lchamli dekart koordinatalar sistemasida X va Y o’qlari tekislikni to’rtta qismga ajratgan. Tekislik orqali (x1, y1) va (x2, y2) nuqtalar orqali o’tuvchi to’g’ri chiziq o’tkazildi. Endi tekislik qancha qismga ajralgan?

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda x1, y1, x2, y2 butun sonlari berilgan. Ular butun va modul jihatdan 104 dan oshmaydi. (x1, y1) va (x2, y2) nuqtalar ustma ust tushmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

To’g’ri chiziq o’tkazilgach tekislik qancha qismdan iborat bo’lganligini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

-3 3 3 3

6

2

5 0 -8 0

4

 

Tayyorladi: Azat Yusupov