Category

Similar Problems

0635. Bir xil juftliklar

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

Birinchi kurs talabalari C++ dasturlash tilini o’rganishni boshladi. Ular darsda sikllar va massivlarni o’rganishdi. Doskaga quyidagicha dastur qismi yozildi:

long long k = 0;

     for (int i = 1; i <= n; i++) {

         for (int j = 1; j <= n; j++) {

              if (a[i]==a[j])

                   k++;

         }

     }

  cout<<k;

Ko’pchilik talabalar buning a massivdagi bir xil juftliklar sonini topuvchi dastur ekanligini topishdi. Sizning vazifangiz berilgan a massiv uchun dasturdagi k sonining qiymatini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n butun soni– massiv elementlari soni berilgan(1≤n≤105). Ikkinchi qatorda n ta butun son – massiv elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Massiv elementlari modul jihatdan 109 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

6

5 -5 2 5 2 1

10

 

Tayyorladi: Azat Yusupov