Category

Similar Problems

0633. Darajalar yig’indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga n va x natural sonlari berilgan. Quyidagi yig’indining qiymatini topuvchi dastur tuzing:

1n+2n+3n+…+xn

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n va x sonlari berilgan(1≤n≤1018, 1≤x≤105).

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda berilgan yig’indining qiymatini chiqaring. Bu yig’indi yetarlicha katta bo’lishi mumkin, shuning uchun sizdan faqat uni 1000000007(109+7) ga bo’lgandagi qoldiqni topish so’raladi.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 1

1

2

4 3

98

 

Tayyorladi: Azat Yusupov