Category

Similar Problems

0632. Barchasiga bo’linadigan sonlar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Sizning vazifangiz uning elementlari orasida nechtasi massivning barcha elementiga qoldiqsiz bo’lishini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar                                        

Birinchi qatorda bitta butun son n – massiv elementlari soni berilgan(1≤n≤105). Ikkinchi qatorda n ta butun son – massiv elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan.  Massiv elementlari qiymatlari 1 dan 109 gacha bo’lishi mumkin.

Chiquvchi ma’lumotlar

Massivdagi uning barcha elementlariga qoldiqsiz bo’linadigan elementlar sonini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

1 3 6 2

1

2

5

1 1 1 1 1

5

3

2

5 2

0

Izoh: 1-misolda 6 soni massivning barcha elementiga qoldiqsiz bo’linadi.

 

Tayyorladi: Azat Yusupov