Category

Similar Problems

0630. Matritsa diagonallari

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga kvadrat matritsa berilgan. Uning yordamchi diagonallari rasmda ko’rsatilgandek tartibda nomerlangan.  nxn matritsada jami 2n-1 yordamchi diagonallari mavjud.

Sizning vazifangiz har bir yordamchi diagonaldagi sonlar yig’indilarini topishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta butun son n matritsaning satr va ustunlar soni berilgan(1≤n ≤250). Keyingi n qatorda har birida n ta sondan matritsa elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Matritsa elementlari butun sonlar va modul jihatdan 105 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 2n-1 ta sonni – har bir yordamchi diagonalga tegishli elementlar yi’gindilarini ular nomerlangan tartibda bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

5 -5 -12 1

7 8 20 0

2 -13 -10 -11

7 7 -1 19

5 2 -2 15 -3 -12 19

 

Tayyorladi: Azat Yusupov