Category

Similar Problems

0629. Uchburchak uchlarigacha masofa

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Tamonlarining uzunliklari a, b va c ga teng bo’lgan uchburchak berilgan. Unga ichki chizilgan aylananing markazidan uning uchlarigacha bo’lgan masofalarni toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda uchburchakning tamonlari a, b va c butun sonlari berilgan(1≤a,b,c≤1000). Uchburchak tamonlari uchburchak tengsizligini qanoatlantiradi, ya’ni istalgan tamon uzunligi qolgan ikkita tamon uzunliklari yig’indisidan kichik.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ichki chizilgan aylana markazidan dastlab a tamon qarshisidagi, keyin b tamon qarshisidagi, keyin c tamon qarshisidagi uchgacha bo’lgan masofalarni uchalasini ham 10-3 aniqlikda bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5 6 7

4.320 3.416 2.582

 

Tayyorladi: Azat Yusupov