Category

Similar Problems

0628. MaxMin_2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Sizning vazifangiz massivning uning minimal elementidan katta va maksimal elementidan kichik elementlarining sonini topishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n soni – massiv elementlari soni berilgan(1≤n≤105). Ikkinchi qatorda n ta son – massiv elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Massiv elementlari butun va modul jihatdan 109 dan oshmaydi.  

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta sonni – masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

4 7 4 7

0

2

5

5 4 3 2 1

3

 

Tayyorladi: Azat Yusupov