Category

Similar Problems

0627. Bir o’lchamli massiv

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga bir o’lchamli, birdan boshlab indekslangan sonli massiv berilgan.  Uning ustida quyidagi 2 ta tipdagi amal bajariladi.

1) 1 L R amali. Bunda bir o’lchamli massivning [L..R] indekslarida turgan elementlarning yig’indisini topishingiz kerak.

2) 2 id x amali. Massivning id indeksida turgan elementi qiymatini x ga almashtirish.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n – massiv elementlari soni va m – so’rovlar soni berilgan(1≤n,m≤600). Ikkinchi qatorda n ta son - massiv elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Massiv elementlari butun va modul jihatidan 106 dan oshmaydi. Keyingi m ta qatorda har birida amallar beriladi. Birinchi amal tipi type beriladi.Agar type=1 bo’lsa undan so’ng L va R sonlari beriladi, type=2 bo’lsa id va x butun sonlari beriladi(1≤LRn, 1≤idn, |x|≤106).

Chiquvchi ma’lumotlar

Har bir 1-tip amal uchun so’ralgan yig’indining qiymatini alohida qatorlarda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5 4

5 7 8 4 6

1 2 4

2 3 10

1 2 4

1 5 5

19

21

6

 

Tayyorladi: Azat Yusupov