Category

Similar Problems

0626. Raqamlar yig’indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

     SumDig(X) funksiyasini X sonining raqamlarining yig’indisi qilib belgilaylik. Ikkita A va B sonlari berilgan. Sizning vazifangiz quyidagi yig’indini topish:

 

SumDig(A)+SumDig(A+1)+SumDig(A+2)+…+SumDig(B).

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda A va B butun sonlari berilgan. (1≤A≤B≤108, B-A≤106).

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 10

46

2

13 25

76

 

Tayyorladi: Azat Yusupov