Category

Similar Problems

0625. Tekshiruv

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Yechimlarni avtomatlashgan tekshiruv tizimlari chekerlarida foydalanuvchining biror masalaga yechimini tekshirish uchun avval u chiqargan qiymatning tipini aniqlash lozim bo’ladi. Sizning vazifangiz berilgan qiymatning tipini aniqlovchi dastur tuzish. U quyidagicha bo’lishi mumkin:

1)    int – butun son.

2)    double – butun bo’lmagan xaqiqiy son. “.56” va “87.” sonlari ham xaqiqiy son, lekin “.” xaqiqiy son emas.  

3)    string – son bo’lmagan satr tipli ma’lumot.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda tekshirish lozim bo’lgan satr berilgan. U bo’sh emas va uzunligi 200 simvoldan oshmaydi. Unda katta va kichik lotin alfaviti harflari, raqamlar, nuqta, ‘-’ belgisi qatnashishi mumkin.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda berilgan ma’lumotning tipini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

-034

int

2

45.56

double

3

45ds.3

string

4

.

string

 

Tayyorladi: Azat Yusupov