Category

Similar Problems

0623. Oddiy yig’indiga teskari masala

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga 1 dan N gacha bo’lgan natural sonlar yig’indisi X berilgan. Sizning vazifangiz N sonini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda X natural soni berilgan(1≤X≤1018). X soni shunday beriladiki masalaning yechimi mavjudligi kafolatlanadi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda N sonini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

1

2

10

4

 

Tayyorladi: Azat Yusupov