Category

Similar Problems

0622. Maksimal yig’indi_4

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga nxm matritsa berilgan. Matritsa sartlari 1 dan n gacha, ustunlari 1 dan m gacha nomerlangan. Sizning vazifangiz undan elementlari qiymatlari yi’gindisi eng katta bo’lgan qism matritsani topish. Qism matritsa deb matritsaning 1≤x1≤x2≤n va 1≤y1≤y2≤m indekslarni olsak shunday x1≤i≤x2 va y1≤j≤y2 shartni qanoatlantiruvchi a[i][j] elementlarga aytiladi. Aynan shu maksimal yig’indini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ikkita butun son n va m sonlari berilgan(1≤n,m≤300). Keyingi n qatorda har birida m ta sondan matritsa elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Matritsa elementlari butun va modul jihatdan 105 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3 5

4 -5 6 -4 -7

-9 6 -1 -4 1

-6 9 0 10 -2

20

2

2 2

-1 -1

-1 -1

-1

Izoh: Birinchi misolda qism matritsa: 6 -1 -4

                                                             9 0 10

 

Tayyorladi: Azat Yusupov