Category

Similar Problems

0620. Ifoda_2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

N ta X1, X2, X3, …, XN butun sonlari berilgan. Bu sonlar orasiga ya’ni N-1 o’ringa “+” va “-“ belgilarini qo’yingki hosil bo’lgan arifmetik ifodaning qiymati berilgan S soniga teng bo’lsin. Mumkin bo’lgan barcha variantlarning sonini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda N va S butun sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan(2?N?25, -1018?S?1018). Ikkinchi qatorda X1, X2, X3, … XN butun sonlari sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan(1?Xi?1015).

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta sonni – masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4 26

7 4 6 9

1

2

2 45

7 17

0

3

4 10

10 2 5 3

2

Izoh: 3-misolda mumkin bo’lgan variantlar: 10+2-5+3=10, 10-2+5-3=10;