Category

Similar Problems

0618. Birlar soni

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

n butun soni berilgan. Uning ikkilik kodida(ikkilik sanoq sistemasiga o’tirganda) nechta bir qatnashishini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta butun n soni berilgan(0?n?2147483647).

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

1

2

86

4