Category

Similar Problems

0615. Ko'paytma oxiridagi nollar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

n ta elementdan iborat bo’lgan butun sonlar ketma-ketligi berilgan. Sizning vazifangiz bu ketma-ketlikni ko’paytirib, uning oxiri nechta nol bilan tugaganligini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ketma-ketlikdagi sonlar soni n (1?n?105)berilgan. Ikkinchi qatorda n ta butun son, ketma-ketlik elementlari berilgan. Ular absolyut qiymat jihatidan 109 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ketma-ketlik elementlari ko’paytmasini nechta nol bilan tugashini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3

4 5 2

1

2

4

-5 4 50 8

3