Category

Similar Problems

0614. Tangalar_4

Time limit : 1500 ms
Memory limit : 64 mb

Qiymatlari W massivda berilgan n ta tanga bor. Har bir tangadan ikkitadan bor. Bu tangalardan berilgan X qiymatli pul miqdorini xosil hosil qilish mumkinlagini aniqlang.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda X va n butun sonlari berilgan(1<n<16,1<X<1012). Ikkinchi qatorda n ta butun son – W massiv elementlari berilgan. Ularning qiymatlari butun sonlar va 1 dan 109 gacha bo’lishi mumkin.

Chiquvchi ma’lumotlar

Agar berilgan summani hosil qilib bo’lmasa -1 chiqaring, aks holda uni hosil qilish uchun sarflanadigan minimal tangalar sonini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5 2
1 2

3

2

7 2
1 2

-1

Tayyorladi: Azat Yusupov

Input
5 2
1 2
Output
3