Category

Similar Problems

0612. Tangalar_2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Qiymatlari W massivda berilgan n ta tanga bor. Bu tangalardan berilgan X qiymatli pul miqdorini necha xil usulda hosil qilis mumkin. Ikkita usul agar undagi tangalardan biri boshqasida qatnashmagan bo’lsa har xil usul xisoblanadi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n va X butun sonlari berilgan(1?n?24,1?X?1012). Ikkinchi qatorda n ta butun son – W massiv elementlari berilgan. Ularning qiymatlari butun va 1 dan 109 gacha bo’lishi mumk in.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta sonni – usullar sonini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

6 7

4 7 2 5 3 2

5

2

2 6

2 5

0