Category

Similar Problems

0610. Grey kodi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Grey kodi bu manfiy bo’lmagan butun sonlarning shunday nomeratsiyasiki, unda ikki ketma-ket sonning ikkilik kodlari bir bitga farq qiladi.Masalan uch bitdan iborat bo’lgan sonlar uchun grey kodi: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101,100. Nomerlash 0 dan boshlanadi. Grey kodi yagona emas, lekin uni quyidagi tartibda aniqlash mumkin: n-grey kodi G(n) = n xor (n/2). Bunda “xor” amali ikkining moduli bo’yicha qo’shish degani. Sizning vazifangiz n-grey kodining qiymatini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n butun soni berilgan. U 0 dan 231-1 gacha bo’lishi mumkin.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n-grey kodini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

0

0

2

4

6