Category

Similar Problems

0609. Invers

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga n butun soni berilgan. Sizning vazifangiz uning ikkilik kodini 31 razryadga to’ldirib(0 bilan), undagi har bir bitni teskari qiymatiga o’zgartirib(0 bo’lsa 1 ga, 1 bo’lsa 0 ga) qaytadan 10 lik sanoq sistemasida chiqarishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n soni berilgan(0?n?231-1).

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

451457123

1696026524

2

0

2147483647

Izoh: 1-misolda 451457123 sonini ikkilikga o’tirib 31 razryadga to’ldirilgandan keyin 0011010111010001011000001100011, har bir bitini teskari aylantirgandan so’ng 1100101000101110100111110011100 va u o’nlikda 1696026524 ga teng.