Category

Similar Problems

0607. Kasrlarni saralash

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga n ta kasr o’zining surat va maxrajining qiymati orqali berilgan. Sizning vazifangiz bu kasrlarni qiymati bo’yicha o’sish tartibida saralashdan iborat. Agar birnechta kasrning qiymatlari teng bo’lsa ularning bir-biriga nisbatan tartibi kiruvchi ma’lumotlarda berilgan tartibda qoldirilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n natural soni berilgan(1?n?100). Keyingi n ta qatorda har birida navbatdagi kasrning surat va mahraji bitta probel bilan ajratib berilgan. Surat va mahraj qiymatlari 1 dan 109 gacha bo’lishi mumkin.

Chiquvchi ma’lumotlar

Dastlabki n ta qatorda saralangan kasrlarning surat va mahrajlarini bitta probel bilan ajratib chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

1 2

1 3

2 4

2 10

2 10

1 3

1 2

2 4