Category

Similar Problems

0604. Keyingi bo’linadigan son

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ikkita X va A natural sonlari berilgan. Sizning vazifangiz X dan kichik bo’lmagan eng kichik A ga qoldiqsiz bo’linadigan natural sonni topishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda X va A sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan(1?X,A?1018).

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta sonni – masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

32 17

34

2

12 6

12