Category

Similar Problems

0603. Kasrlar yig’indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga ikkita a1/b1 va a2/b2 ko’rinishidagi kasrlar berilgan. Sizning vazifangiz bu kasrlarni qo’shishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda to’rtta son – a1, b1, a2, b2 butun sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan(1?a1,b1,a2,b2?109).

Chiquvchi ma’lumotlar

Kasrlar yig’indisini qisqarmas “a/b” kasr ko’rinishida chiqaring .

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4 3 2 3

2/1

2

9 4 5 4

7/2