Category

Similar Problems

0602. Har xil to’gri chiziklar_2

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Dekart koordinatalar tizimida n ta to’g’ri chiziqlar berilgan. Agar ikkita to’g’ri chiziq ustma-ust tushsa ular bitta to’g’ri chiziq hisoblanadi. Nechta har xil to’g’ri chiziq borligini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta butun son n – to’g’ri chiziqlar soni berilgan(1?n?50000). Keyingi n ta qatorda har birida to’rttadan son – navbatdagi to’g’ri chiziqqa tegishli bo’lgan ikki nuqta koordinatalari x1, y1, x2, y2 sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan(bu nuqtalar ustma-ust tushmaydi). Koordinatalar butun va mudul jihatdan 104 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta sonni – nechta har xil to’g’ri chiziq borligini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

-1 -1 2 2

6 6 9 9

-1 2 2 5

0 0 7 8

3

Tayyorladi: Azat Yusupov