Category

Similar Problems

0600. n! ni ohiridagi nollar 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ soni berilgan. Sizning vazifangiz $1 * 2 * ... * n$, ya'ni $n!$ sonining ohiridagi nollar sonini topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 1 ta natural son, $n(1 \le n \le 10^6)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Input
2
Output
0
Input
10
Output
2