Category

Similar Problems

0597. Dehqon

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Uzining ishining ustasi bo’lgan dehqonchi qovun yetishtirish bilan shug’ullanadi. Asosan 2 ta turdagi qovun yetishtiradi. Bu turlarini a va b deb belgilab olamiz. Har yili u bir dona a turdagi qovun orqali 3 ta a turindaki va 2 ta b turindaki qovun na’vini yetishtiradi. Bir dona b turindaki qovun orqali esa 2 ta b va 2 ta a turindaki qovunni nav’ini yetishtiradi. Har yili shu jarayon takrorlanadi. Unda hozir bir dona a va bir dona b turindaki qovun na’vlari bor. Sizdan n – chi yili jami nechta qovun yetishtirilgani so’raladi. Bu son juda kata bo’lishi mumkin shuning uchun uni faqat 109  + 7 ga bo’lgandaki qoldiqi so’raladi  

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda 1 ta butun son n(1 n 1018)

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimi chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

9