Category

Similar Problems

0594. Nazarbekning do'stlari

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

            Nazarbekning n ta dasturchi do’sti bo’lib, ularni har biri [1, 109] oraliqdagi qandaydir sonlarni yaxshi ko’rishadi. Gap shundaki har biri yoki bir to’plamdagi sonlarni yaxshi ko’rishadi yoki shu to’plamga kirmaydigan qolgan barcha sonlarni yaxshi ko’rishadi. Nazarbek endi qiziqib qoldi, hamma do’stlariga yoqadigan sonlar soni qancha bo’ladi. Uning o’zi yaxshi algoritmik dasturchi bo’lgani uchun tezda bu masalani yechdi. Sizdan hamma do’stlariga yoqadigan sonlarni sonini hisoblash so’raladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda 1 ta butun son n(1 n 105)

Keyingi 2n ta qatorda har birinchi qatorda ikkita son m (0  m 105) to’plamdaki elementlar soni, hamda x soni. Agar x = 1 bo’lsa demak i-chi do’sti shu to’plamdaki barcha sonlarni yaxshi ko’radi, aks holda x = 0 bo’lsa shu to’plamga kirmaydigan [1, 109] oraliqda yotuvchi barcha sonlarni yaxshi ko’radi. Ikkinchi qatorda to’plam elementlari beriladi. Barcha elementlar soni 2 * 105 oshmasligi kafolatlanadi.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimi chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3

5 1

1 2 3 4 5

4 1

1 2 3 4

6 1

3 4 6 7 8 9

2