Category

Similar Problems

0593. AND amali

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

            Alisher bitli amallarni yoqtiradi. Ulardan biri bitli AND(&) amalidir. Bu amal sonning ikkilik kodlari bilan ya’ni 0, 1 lar bilan ishlaydi. AND amali 1 va 1 bo’lgan holatdagina 1 qiymat qabul qiladi, boshqa holatda esa 0 qiymat qabul qiladi. Misol uchun 5 & 6 = 4 bo’ladi.

    0101 (o’nlik 5)

  & 0110 (o’nlik 6)

  = 0100 (o’nlik 4)

     Alisher bir masalaga duch keldi, unga ko’ra  L,R oralig’ida yotuvchi sonlarning AND(&) larini hisoblashdan iborat edi. Endi bu masalani sizga topshiriq sifatida berdi. Sizning vazifangiz shu masalani yechishdan iborat.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda 2 ta butun son L, R(1 L R 1018)

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimi chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 2

0

2

5 6

4