Category

Similar Problems

0592. To'g'ri to'rtburchaklar 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga Dekart koordinatalar sistemasida tomonlari koordinata o’qlariga pararel bo’lgan n ta to’rtburchaklar dioganalining nuqtalari orqali beriladi. Sizning vazifangiz shu to’rtburchaklardan hosil bo’lgan yuzani hisoblashdan iborat. To'rtburchaklar kesishishi mumkin.


Kiruvchi ma’lumotlar:


Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 100)$.


Keyingi n ta qatorda to'rtburchaklar dioganalining nuqtalari


$x_1, y_1, x_2, y_2(0 \le x_1 < x_2 \le 100)(0 \le y_1 < y_2 \le 100)$.


Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimi chiqaring.


Input
3
0 0 1 1
0 1 1 5
1 2 5 6
Output
21