Category

Similar Problems

0589. Funksiya

Time limit : 200 ms
Memory limit : 64 mb

             Sizga f(x) = (-1)x ∙ x berilgan. Sizning vazifangiz 1 dan n gacha sonlarning funksiyalari yig’indisi hisoblashdan iborat.

f(1) +  f(2) + .. + f(n)

             

Kiruvchi ma’lumotlar: Sizga 1 ta butun son n (1 ≤ n ≤ 109) soni berilgan.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

-1

2

4

2