Category

Similar Problems

0588. O'zaro tub juftliklar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Agar ikkita sonning eng katta umumiy bo’luvchisi(gcd) 1 ga teng bo’lsa bunday sonlar o’zato tub sonlar deyiladi. Sizga n natural soni berilgan.

Shartni qanoatlantiradigan (i, j) juftliklar sonini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

n  butun soni beriladi(1 ≤ n ≤ 3∙106).

Chiquvchi ma’lumotlar

Masala javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5

10

2

1

1

3

100

3044