Category

Similar Problems

0587. Qurbaqa va pashsha

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

                Pashsha (x1, y1) nuqtadan (x2, y2) nuqtadagi uyiga tog’ri chiziq bo’ylab harakatlana boshladi. (x, y) nuqtada qurbaqa pashshani kuzatib o’tiribdi. Qurbaqaning tilining maksimal uzunligi L ga teng va joyidan harakatlanmasdan faqat tili orqali pashshani tutishga harakat qiladi. Qurbaqa pashshani iloji boricha tezroq yemoqchi. U tili yetgan zahoti shu nuqtada pashshani tutib oladi. Qurbaqa pashshani (x1, y1) nuqtadan qancha masofada tutishini toping.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda x1, y1, x2, y2, x, y va L butun sonlari beriladi. Barcha onlar butun, L≥0, koordinatalar modul jihatdan 10000 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Agar qurbaqaga pashshani yeyish nasib etmasa “Poor frog” so’zini chiqaring, aks holda birinchi qatorda “Poor fly” so’zini, ikkinchi qatorda qurbaqa pashshani (x1, y1) nuqtadan qancha masofada tutib olishin 10-5 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

8 -6 8 6

0 0 7

Poor frog

2

8 -6 8 6

0 0 10

Poor fly

0.00000

3

8 -6 8 6

0 0 8

Poor fly

6.00000