Category

Similar Problems

0586. Or tenglama

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

A | X = B  tenglamaning yechimlari sonini toping.

Bunda A va B sonlari manifiy bo’lmagan butun sonlar. Sizning vazifangiz tenglamani qanoatlantiradigan manfiy bo’lmagan X larning sonini topish.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda A va B sonlari beriladi(0≤A, B≤1018).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta butun sonni – tenglamaning yechimlari sonini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

10 11

4

2

6 13

0

 

1-misolda tenglamaning yechimlari to’rtta: 10 | 1=11, 10 | 3=11, 10 | 9=11, 10 | 11=11.

2-misolda tenglamani qanoatlantiradigan son yo’q.