Category

Similar Problems

0585. Contest tayyorlash

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizda n ta masala bor va i-masalaning murakkabligi ci ga teng. Shu masalalardan foydalanib contest o’tkazishingiz kerak. Contest o’tkazish uchun kamida 2 ta masala tanlash lozim va tanlangan masalalarning umumiy murakkabligi(murakkabliklarining yig’indisi) kamida L, ko’pi bilan R ga teng bo’lishi lozim. Undan tashqari tanlangan masalalardan eng qiyin va eng oson masalalarning murakkabliklari farqi kamida x ga teng bo’lishi lozim.

Contest uchun masalalarni necha xil usulda tanlash mumkinligi toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n, L, R, x  butun sonlari beriladi(1≤n≤15, 1≤LR≤109, 1≤x≤106).  Ikkinchi qatorda n ta butun son – c1, c2, …, cn lar beriladi(1≤ c2 ≤106).

Chiquvchi ma’lumotlar

Contest uchun masala tanlash usullari sonini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3 5 6 1

1 2 3

2

2

4 40 50 10

10 20 30 25

2

3

5 25 35 10

10 10 20 10 20

6

Birinchi testda bitta varianti 2 va 3-masalalarni tanlash, yana bitta varianti barcha masalalarni tanlash.