Category

Similar Problems

0584. Uchburchaklar soni

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

             Sizga n  soni berilgan .Sizning vazifangiz 1 dan n gacha sonlardan uchburchak bo’la oladigan i, j, k (i < j < k)  (i + j >k) uchliklar sonini topishdan iborat. Misol uchun n = 5 , bunda 3 ta uchliklar xosil bo’ladi.

            (2, 3, 4), (2, 4, 5), (3, 4, 5)

            Uchburchak bo’la olishi uchun ikkita kichik tomonlari yig’indisi katta tomondan katta bo’lishi zarur.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Sizga 1 ta butun son n (1 ≤ n ≤ 105) soni berilgan.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda uchburchak bo’la oladigan uchliklar sonini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

2

0

2

6

7