Category

Similar Problems

0581. Eng katta tub bo'luvchi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga n natural soni berilgan. Sizning vazifangiz uning eng katta tub bo’luvchisini topishdan iborat.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

n  natural soni beriladi(2 ≤ n ≤ 109).

Chiquvchi ma’lumotlar

n ning eng katta tub bo’luvchisini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

10

5

2

13

13

3

21

7