Category

Similar Problems

0580. Minimal ko'paytma

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

         Sizga n ta elementdan iborat butun sonli a massiv berilgan. Bu massiv elementlari orasidan ikkitasini shunday tanlash kerakki ularning ko’paytmasi minimal bo’lsin. Sizdan shu minimal ko’paytmani topish talab etiladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda bitta butun son n massiv elementlari soni (2 ≤ n ≤ 105). Ikkinchi satrda n ta butun son a massiv elementlari (-104a[i] ≤ 104).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda bitta butun son massivdagi ikkita elementni ko’paytirishdan hosil bo’lgan minimal ko’paytma.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

6
5 1 -8 1 -4 0 

-40

2

5
4 1 5 10 3

3

 

Izoh: 1-testda 5 va -8 sonlari tanlangan.