Category

Similar Problems

0579. Kvadrat satr

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

             Sizga kichik lotin alifbosidan tashkil topgan s satr berilgan. Sizning vazifangiz satrning kvadrat satr ekanligiga tekshirishdan iborat. Kvadrat satr bo’lishi uchun satr 2 ta bir xil satrlar qo’shilishidan yasalgan satr bo’lishi lozim. Misol uchun abab kvadrat satr aba esa kvadrat satr emas.  

           

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda kichik lotin alifbosidan tashkil topgan s (1 ≤ |s| ≤ 200) satr berilgan.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimi chiqaring. Agar satr kvadrat satr bo’lsa “YES” aks holda “NO” deb chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

abab

YES

2

aba

NO