Category

Similar Problems

0578. Kvadratlar ayirmasi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

            Sizga n soni berilgan. Sizning vazifangiz quyidagi ifodani hisoblashungiz kerak.

           

                        (1 + 2 + … + n)2 – (12 + 22 + … + n2

           

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda bitta butun n (1 ≤ n ≤ 100) soni.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimi chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

0

2

3

22