Category

Similar Problems

0572. Cheksiz ifodali tenglama

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Quyidagi tenglamaning yechimi x ni topuvchi dastur tuzing:

        

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda a butun soni beriladi(2≤a≤10000). 

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta butun sonni – tenglama yechimi x ni chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

7

42