Category

Similar Problems

0569. Jarima

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

n ta satr va m ta ustundan iborat jadvalning har bir i-satri va j-ustunidagi katakga yurish uchun  a[i][j] jarima to’lash kerak.  Berilgan boshlang’ich katakdan ikkinchi katakga borish kerak. Bunda bir katakdan boshqasiga agar ular tomonlari orqali qo’shni bo’lsa o’tish mumkin. Qo’shni kataklar orasidagi masofa birga teng. Boshlang’ich katakdan oxirgi katakga borish uchun birinchidan burilishlar soni va yo’l uzunligi minimal bo’lishi kerak. Agar bunday yo’l yagona bo’lmasa ikkinchidan to’lanadigan jarima minimal bo’lishi kerak.  Bunday so’rovlardan k marta beriladi.

Kiruvchi ma`lumotlar. Birinchi qatorda butun son n va m sonlari berilgan(1≤n,m≤1000). Keyingi n ta satrda har birida m ta sondan beriladi. Ular joriy katakga yurish uchun to’lanishi kerak bo’lgan jarima miqdorini ifodalaydi. Bu sonlar butun va qiymati modul jihatidan 105 dan oshmaydi(manfiy ham bo’lishi mumkin). Keyingi qatorda k – so’rovlar soni berilgan(1≤k≤105).  Keyingi k ta qatorda har birida so’rovlar x1 y1  x2 y2 sonlari shaklida berilgan(1≤x1,x2≤n, 1≤y1,y2≤m). Bu x1-satr va y1-ustundagi katakdan x2-satr va y2-ustundagi katakga borish kerakligini bildiradi.

Chiquvchi  ma`lumotlar. Bitta butun sonni – har bir so’rovga ya’ni (x1,y1) katakdan (x2,y2) katakga borishdagi jarimalar yig’indisini chiqaring.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi  ma`lumotlar

1

3 4

4 5 7 8

1 -4 -7 -6

7 1 2 9

3

1 1 3 4

2 2 3 3

3 3 1 1

26

2

1 1

10

1

1 1 1 1

10

Izoh. 1-testda sor’ovlarga javoblar 24, -9 va 11.

Avtor: Azat Yusupov
TATU, uning filiallari va INHA universiyeylari 1-kurs talabalari o'rtasidagi olimpiada finali 2016