Category

Similar Problems

0568. Poytaxt

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Mamlakatda n ta shahar bor. Shaharlarning barchasi OX o’qi bo’ylab har xil nuqtalarda joylashgan. Mamlakatning poytaxtini berilgan shaharlardan biri sifatida tanlashga qaror qilindi. Poytaxtni shunday tanlash kerakki, poytaxtdan eng uzoqda joylashgan shahargacha bo’lgan masofa iloji boricha eng kichik bo’lsin.

Kiruvchi ma`lumotlar. Birinchi qatorda butun son n(1≤n≤105) berilgan. Ikkinchi qatorda n ta har xil sonlar – shaharlarning koordinatalari bitta probel bilan ajratilgan holda berilgan. Koordinatalar butun va modul jihatidan 109 dan oshmaydi.

Chiquvchi  ma`lumotlar. Bitta butun sonni - poytaxtdan eng uzoqdagi shahargacha bo’lgan minimal  masofani chiqaring.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi  ma`lumotlar

1

5

7 4 2 1 5

3

2

2

1 10

9

 

Avtor: Azat Yusupov
TATU, uning filiallari va INHA universiyeylari 1-kurs talabalari o'rtasidagi olimpiada finali 2016