Category

Similar Problems

0566. To'rtburchaklar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Teksilikda ikkita to’rtburchak berilgan. To’rtburchaklar bir-birining ustini qoplamaydi. To’rtburchaklarni istalgancha siljitish va burish mumkin. Lekin bir-birining ustini qoplamasligi kerak. Asosiy maqsad ularning og’irlik markazlari orasidagi masofani minimal qilish. Bu masalada sizning vazifangiz bu minimal masofani topishdan iborat.

Kiruvchi ma`lumotlar. Birinchi qatorda  birinchi to’rtburchakning uchlari koordinatalari x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 sonlari berilgan.  Ikkinchi qatorda ikkinchi to’rtburchak uchlari koordinatalari x5, y5, x6, y6, x7, y7, x8, y8 sonlari berilgan. Har bir to’rburchak uchlari soat strelkasi yoki unga qarama-qarshi yo’nalish bo’yicha berilgan. Koordinatalar butun va modul jihatidan 104 dan oshmaydi. To’rtburchaklar bir-birining ustini qoplamaydi va yuzalari noldan katta hamda qavariq.

Chiquvchi ma`lumotlar: O’girlik markazlari orasidagi eng qisqa masofani 10-4 aniqlikda chiqaring.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi  ma`lumotlar

1

0 0 -2 4 4 4 3 0

8 0 12 6 16 4 16 0

4.1111

 

Avtor: Azat Yusupov
TATU, uning filiallari va INHA universiyeylari 1-kurs talabalari o'rtasidagi olimpiada saralash turi 2016