Category

Similar Problems

0560. Omadli juftliklar

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Islom bo’luvchilar soni 4 ga teng bo’lgan sonlarni yoqtiradi. Bunday sonlarga misol qilib  6, 8, 10, 15 va boshqa sonlari olish mumkin. U a massivdagi i va j – elementlarni omadli juftliklar deb hisoblaydi agar ularning ko’paytmasining(a[i]•a[j]) bo’luvchilar soni 4 ga teng bo’lsa. Islom i=1..n, j=i..n juftliklardan omadli (i, j) juftliklarning sonini topishni xohlaydi. Lekin massiv elementlari soni ko’p bo’lishi mumkinligi sababli Islom buni qo’lda hisoblab chiqishga erinmoqda. Unga bu ishda yordam bering. 

Kiruvchi ma`lumotlar. Birinchi qatorda n butun soni – massiv elementlari soni berilgan(1≤n≤105). Ikkinchi qatorda n ta butun son – massiv elementlari bitta probel bilan ajratilgan holda berilgan. Massiv elementlari qiymatlari butun va 1 dan 106 gacha bo’lishi mumkin.

Chiquvchi  ma`lumotlar. Omadli juftliklar sonini chiqaring.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi  ma`lumotlar

1

5

4 3 2 5 3

6

2

3

4 2 4

2

Izoh. Birinchi misolda  bitta juftlik (1,3) (2,3), (2,4), (3,4), (3,5)va (4, 5). Ko’paytmalar mos ravishda 8,6, 15, 10, 6 va 15. Har birining bo’luvchilar soni 4 ga teng.

 

Avtor: Azat Yusupov
TATU, uning filiallari va INHA universiyeylari 1-kurs talabalari o'rtasidagi olimpiada saralash turi 2016