Category

Similar Problems

0556. 12 ga bo'linish - 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga n butun soni berilgan. Sizning vazifangiz uning raqamlarini o’rin almashtirish orqali 12 ga bo’linadigan eng kichik son hosil qilishdan iborat. Sonni xosil qilganda uning oldida ortiqcha ma’noga ega bo’lmagan nollar bo’lmasligi lozim.

Kiruvchi ma`lumotlar. n butun soni berilgan(0≤n≤101000). Sonning oldida ortiqcha ma’noga ega bo’lmagan nollar yo’q.

Chiquvchi ma`lumotlar. Agar berilgan sonni raqamlarini almashtirish orqali 12 ga qoldiqsiz bo’linadigan son hosil qibib bo’lmasa -1, aks holda hosil qilish mumkin bo’lgan eng kichik sonni chiqaring.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi ma`lumotlar

0

0

42

24

4578456412347454567846152

1122344444445555566677788

64

-1

 

 

Avtor: Azat Yusupov
TATU Urganch filiali 1-kurs talabalari o'rtasida musobaqa. 8 may 2016