Category

Similar Problems

0555. 12 ga bo'linish

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga n butun soni berilgan. Sizning vazifangiz uning 12 ga bo’linishini tekshirishdan iborat.

Kiruvchi ma`lumotlar. n butun soni berilgan(0≤n≤101000).

Chiquvchi ma`lumotlar. Agar berilgan son 12 ga qoldiqsiz bo’linadigan bo’lsa "YES", aks holda "NO" so’zini chiqaring.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi ma`lumotlar

12

YES

15

NO

4578456412347454567846152

YES

 

 

Avtor: Azat Yusupov
TATU Urganch filiali 1-kurs talabalari o'rtasida musobaqa. 8 may 2016