Category

Similar Problems

0055. Tarmoqlanuvchi25

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$x$, $y$ haqiqiy sоnlar bеrilgan. Kооrdinatalari $(x, y)$ bo`lgan nuqta quyida keltirilgan rasmdagi tеkislikning shtriхlangan qismiga tеgishlimiKiruvchi ma’lumotlar: Ikkita haqiqiy son $x$,y ($1\le x,y \le 100$);


Chiquvchi ma’lumotlar: agar tegishli bo’lsa $yes$ aks xolda $no$

Input
0.51 0.2
Output
yes
Input
-0.32 1.07
Output
no