Category

Similar Problems

0549. Maxsus sonlar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Maxsus sonlar deb - ikkilik kodida ketma-ket ikkita bir xil bit qatnashmagan sonlarga aytiladi. Masalan: 0,1,2,5,10 … sonlar Maxsus sonlar hisoblanadi.

Sizga shunday n soni berilgan, Sizning vazifangiz [1,n] oraliqdagi Maxsus sonlar ichidan eng maksimalini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona satrda bitta butun son (1 ≤ n ≤ 1018).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda bitta Maxsus son.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

16

10