Category

Similar Problems

0548. Kesishuvchi to'g'ri to'rtburchaklar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Sizga Dekart koordinatalar sistemasida tomonlari koordinatalar o’qlariga parallel joylashgan ikkita to’g’ri to’rtburchakning koordinatalari beriladi. Sizning vazifangiz bu to’g’ri to’rtburchaklar uchun umumiy bo’lgan (kesishgan) soxaning yuzini hisoblovchi dastur tuzish.

Kiruvchi ma’lumotlar: 1-qatorda x1,y1,x2,y2 butun sonlar birinchi to’gri to’rtburchakning ikkita qarama-qarshi nuqtalarining koordinatalari. 2-qatorda x3,y3,x4,y4 butun sonlar ikkinchi to’gri to’rtburchakning qarama-qarshi nuqtalarining koordinatalari (-104x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4 ≤ 104).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda bitta butun son kesishgan soxaning yuzi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

0 0 3 3

1 2 4 4

2