Category

Similar Problems

0547. Noan'anaviy sonlar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Noan’anaviy sonlar deb birinchi va oxirgi raqami bir xil bo’lgan sonlarga aytiladi. Masalan 1, 11, 232 va 4234 sonlari Noan’anaviy sonlar hisoblanadi.

Sizning vazivangiz [a,b] oraliqdagi Noan’anviy sonlar yig’indisini hisoblovchi dastur tuzish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona satrda a va b butun sonlar (1 ≤ a b ≤ 106).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda masalaning javobi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 100

540