Category

Similar Problems

0546. Quyon ovi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Bir kuni Islom quyon ovlashqa qaror qildi. Unda faqat bittagina o’q bor edi. U bitta o’qda maksimal quyon ovlashi kerak edi. U matematikani yahshi bilganligi sababli maxsimal quyon ovlay oldi. Siz bu ishni uddalay olasizmi ?

Sizga n ta quyonning kordinatalari berilgan. Sizning vazifangiz bitta o’q bilan maxsimal quyon ovlay olishdan iborat.

   Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda n (1 ≤ n ≤ 100) butun son. N ta qatorda     xi va yi (-100 ≤ xi,yi ≤100) quyonlarning joylashgan kordinatalari.

Chiquvchi ma’lumotlar: yagona qatorda masala yechimini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3

0 0

1 1

2 2

3

2

3

0 1

1 0

2 2

2